Guidekirurgi för exakta implantat

För att säkrare och mer precist kunna placera implantat på exakt position, kan vi erbjuda guidekirurgi med virtuell planering.

Under en implantatbehandling kan det vara svårt för den opererande tandläkaren att placera implantatet perfekt. Om marginalerna till nervkanalerna i käken är små, eller om benmängden är dålig, då är precision det viktigaste verktyget till ett lyckat implantat.

Guidekirurgi med individuella guideskenor

Vid guidekirurgi tar man fram en individuellt anpassad guideskena som har som syfte att guida tandläkaren rätt när man ska sätta in implantat. Som första tandläkarpraktik i Sverige kan vi producera våra egna guideskenor i biokompatibelt plastmaterial med hjälp av 3D-printning. Det gör processen kortare och vi får snabbare det hjälpmedel vi behöver för att kunna hjälpa dig med dina implantat.

Guidekirurgi är säkert för både tandläkare och patient

Tack vare att vi har vår egen CBCT-röntgenutrustning finns all kompetens och alla förutsättningar för guidekirurgi här i huset. Det betyder att du som patient inte behöver besöka flera instanser, utan kan få all den hjälp du behöver här hos oss på Willa Remiss Tandläkarna.

Guidekirurgi förbereds genom att vi tar in röntgenvolymen i ett dataprogram. Där kan vi sedan rita in nerver och andra anatomiska strukturer. Och därefter planera och utföra en virtuell operation, för att se till att allt fungerar som det ska. Om allt ser rätt och riktigt ut, konstrueras guideskenan i ett CAD-program och kan sedan användas vid själva ingreppet.

Precisa implantat med guidekirurgi

Denna process ger också dig som patient en möjlighet att ta del av resultatet innan själva operationen. På så sätt kan du få mer förståelse för vilket resultat du kan förvänta dig av din guidekirurgi.

Du som tandläkare är välkommen att remittera för guidekirurgi. Om du utför din implatatkirurgi själv idag, eller är intresserad av guidekirurgi, är du välkommen att kontakta oss för mer information. Och du som patient kan känna dig säker och trygg i att vi ger dig det mest precisa implantat som går att erbjuda med dagens teknik.

Hör gärna av dig till oss på Willa Remiss Tandläkarna om du har några funderingar kring guidekirurgi, eller några andra av våra tjänster.