Kirurgiskt guidad operation

Tack vare att vi har vår egen CBCT-röntgenutrustning finns all kompetens och alla förutsättningar för kirurgiskt guidad operation här i huset. Det betyder att du som patient inte behöver besöka flera instanser, utan kan få all den hjälp du behöver här hos oss på Willa Remiss Tandläkarna.

För att säkrare och mer precist kunna placera implantat på exakt position, kan vi erbjuda kirurgiskt guidad operation med virtuell planering.

Vad är kirurgisk guidad operation?

Vid kirurgiskt guidad operation tar man fram en individuellt anpassad guideskena som har som syfte att guida tandläkaren rätt när man ska sätta in implantat. Som första tandläkarpraktik i Sverige kan vi producera våra egna guideskenor i biokompatibelt plastmaterial, med hjälp av 3D-printning. Det gör processen kortare och vi snabbare får det hjälpmedel vi behöver, för att kunna hjälpa dig med dina implantat.

Under en implantatbehandling kan det vara svårt för den opererande tandläkaren att placera implantatet perfekt. Om marginalerna till nervkanalerna i käken är små, eller om benmängden är dålig, då är precision det viktigaste verktyget till ett lyckat implantat. Kirurgiskt guidad operation ger tandläkaren förutsättningarna för en lyckad behandling.

Säkra implantat med kirurgiskt guidad operation

En kirurgiskt guidad operation förbereds genom att vi tar in röntgenvolymen i ett dataprogram. Där kan vi sedan rita in nerver och andra anatomiska strukturer och därefter planera och utföra en virtuell operation, för att se till att allt fungerar som det ska. Om allt ser rätt och riktigt ut, konstrueras guideskenan i ett CAD-program och kan sedan användas vid behandlingen.

Kirurgiskt guidad operation med stor precision

Denna process ger också dig som patient en möjlighet att ta del av resultatet innan själva operationen. På så sätt kan du få mer förståelse för vilket resultat du kan förvänta dig av en kirurgiskt guidad operation.

Du som tandläkare är välkommen att remittera för kirurgiskt guidad operation. Om du utför din implatatkirurgi själv idag, eller är intresserad av guidekirurgi, är du välkommen att kontakta oss för mer information. Och du som patient kan känna dig säker och trygg i att vi ger dig det mest precisa implantat som går att erbjuda med dagens teknik.

Hör gärna av dig till oss på Willa Remiss om du har några funderingar kring kirurgiskt guidad operation, eller några andra av våra tjänster.