Remitterad till Willa Remiss Tandläkarna

 

Remiss för rotbehandling

Det är oftast svårbehandlade kindtänder som remitteras till oss. Orsaken kan vara böjda rötter eller trånga rotkanaler. Behandlingen är oftast uppdelad på två besök, ett besök för rensning och ett för själva rotfyllningen. Det vanligaste är ca 2-3 veckor mellan behandlingarna. Om förutsättningarna finns så rotfyller vi i samma sittning som rensningen. För den första behandlingen behöver vi ca 90 minuter och för den andra ca 60 minuter.

Kostnaden tex för en kindtand är ca 6500-7900:- och halva kostnaden betalas vid första besöket. Hur stor del du får av försäkringskassan beror på hur högt högkostnadsskydd du har för tillfället.

Vi vill oftast att du ska komma tillbaka på en kontroll efter 6 månader för att se om det är infektionsfritt så att din remitterande tandläkare kan utföra den permanenta behandlingen som är en krona på kindtänderna. Efterkontrollen kostar ca 500:-.

Din remitterande tandläkare får ett remissvar efter rotfyllningen samt efter efterkontrollen.

Remiss för implantat

Oftast är implantatremisserna endast för kirurgin, installation av implantatskruvarna, och din remitterande tandläkare gör kronorna.

För att kunna utföra korrekt behandling krävs röntgenundersökning för att se om det finns tillräckligt med käkben för behandlingen. Vi tar även studiemodeller för att planera behandlingen innan ditt besök för operation. Första besöket är en konsultation och undersökning. Om mer omfattande röntgenundersökning, typ datortomografi CBCT behövs så kan vi ta det vid samma tillfälle, vi har egen volymtomograf som kallas CBCT-röntgen inom tandvården.

Efter 7-10 dagar får du en kort kontrolltid. Tänderna kan oftast sättas på plats av din tandläkare efter ca tre månader. Hos oss betalar du för konsultationen, operation samt implantatskruvarna.

Ca kostnader är (brutto): Du får exakt kostnadsförslag efter undersökningen

Konsultation med röntgen, ca 900:- ca 2000:- om CBCT-röntgen måste tas
Operationer från 7500:- till 15.000:-
Implantatskruven 3500:-/st.

Kostnaderna betalas i samband med den utförda behandlingen hos oss efter att vi direkt räknar av er eventuella ersättning från försäkringskassan. Beroende av behandling och vilken högkostnadsskydd du kommit upp i.

Välkommen!

Personalen/Willa Remiss