Remiss till Willa Remiss Tandläkarna

Här kan du säkert och krypterat skicka dina remisser till Willa Remiss Tandläkarna. Bifoga remissen som pdf, bifoga även röntgenbilderna här. Du kan även välja att använda dropfunktionen för pdf:er och röntgenbilder längds ner.
I Meddelande rutan räcker det att du bara skriver. tex Remiss från ”ditt namn” eller ”klinikens namn”

Tack för remisserna: Men Vänlig Hälsning- Mats Brontén med Team