Rotfyllning

Rotfyllning med mikroskop

Willa Remiss Tandläkarna är remissklinik för endodonti med remitterande tandläkare från hela stockholmregionen även många folktandvårdskliniker är våra samarbetspartners. Du kan direkt ta kontakt med oss eller be din ordinarie tandläkare att skriva en remiss.

Inom läran om rotbehandlingar/rotfyllningar (endodonti) har det skett en snabb utveckling den senaste tiden. Med moderna hjälpmedel och erfarenhet inom området har vi idag möjlighet att behandla svåra tänder med mycket goda resultat.

Vi följer utvecklingen noga och har investerat för att kunna bidra med bästa möjliga vård till dig som patient.

Digitalröntgen som visar röntgenbilden direkt på skärmen och minskar stråldosen är ett utmärkt hjälpmedel. För att mäta tändernas (rötternas) längd vid rotbehandling är elektronisk mätning det bästa. Rensningen av rötterna görs till största delen med roterande nickeltitan-instrument. Detta är en helt fantastiskt utveckling för att behandla böjda rötter med mycket bra resultat.

Ännu ett hjälpmedel som jag absolut inte kan tänka mig vara utan vid rotfyllningar, är mikroskopet. Det ger en skuggfri och knivskarp bild i mycket hög förstoring. Detta gör det möjligt att hitta tunna kanaler och för att se att det blir rent vid spolning och rensning.